Všechny hádanky

#169 Mám města, mám hory, mám řeky, kdo jsem?

#167 Mluví bez úst, slyší bez uší

#166 Červený rybník, černé rybičky

#165 Vrány na stromě

#164 5 prstů a ruka to není