Hádanky pro děti

#127 Leze leze po železe

#112 Nohy to nemá, ale pohne to domem

#98 Opice na stromě

#60 Kdo zavírá dveře