Všechny hádanky

#176 Přiletěl obrázek

#172 Hodně masa, málo dřeva

#170 Nelze mne spálit

#169 Mám města, mám hory, mám řeky, kdo jsem?

#167 Mluví bez úst, slyší bez uší