Různé hádanky

#29 Horolezci

#28 Tenisové utkání

#27 Co je to 1

#24 Zuby černouška

#23 Kýbl s vodou