Různé hádanky

#106 Mořský tvor

#103 Sto očí - jeden zub

#100 Není to tekuté a přece to teče

#96 Amor - bůn lásky

#95 Učitelka versus Žumpa