Hádanka: Sčítání a násobení

Zadání

Jeden z příkladů u maturity bylo zjistit, zda platí níže rovnice:
230 - 220 * 0.5 = 5!

Platí?

zobrazit řešení

1 0